Notariusz Toruń

Notariusz Joanna Szmańda, jako osoba zaufania publicznego, prowadząca swoją kancelarię notarialną w Toruniu, po mianowaniu przez Ministra Sprawiedliwości do pełnienia funkcji notariusza, czuwa aby czynności notarialne zabezpieczały interesy klientów kancelarii oraz osób, dla których czynność te mogą powodować skutki prawne. Pełnioną funkcją i posiadaną wiedzą notariusz Joanna Szmańda z Torunia gwarantuje poprawność wykonywania czynności oraz ich zgodność z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa.

 431937672 AGATA11a