Świadczymy usługi z zakresu:wax2

– doręczanie oświadczenia
– przyjmowanie na przechowanie dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych
– sporządzanie poświadczenia
– umowy notarialne
– spisywanie protokołów
– sporządzanie, na żądanie stron, projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów
– sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów
– sporządzanie aktów notarialnych oraz sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia

Zapraszamy serdecznie do skorzystania z Naszych usług!